Witam w kolejnej relacji fotograficznej z projektu realizowanego przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Projekt „Co w Birczy skwirczy” jest inicjatywą, która ma na celu ożywienie i rozwijanie życia społecznego w miejscowości Bircza. Jest to przedsięwzięcie, które skupia się na kreatywnym zaangażowaniu mieszkańców i tworzeniu trwałych więzi społecznych.

Główne cele projektu obejmują:

  1. Integrację Społeczności: „Co w Birczy skwirczy” stawia sobie za cel zintegrowanie mieszkańców Birczy i stworzenie silniejszej społeczności poprzez organizację różnorodnych wydarzeń i spotkań. To miejsce, gdzie ludzie mogą się spotykać, wymieniać pomysłami i nawiązywać nowe relacje.
  2. Edukację i Kreatywność: Projekt oferuje mieszkańcom Birczy dostęp do warsztatów artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Działań tych celem jest rozwijanie umiejętności i pasji, a także wspieranie twórczego myślenia w społeczności.
  3. Rozwój Lokalny: „Co w Birczy skwirczy” wspiera rozwój lokalny poprzez promowanie lokalnych przedsiębiorstw, kultury i dziedzictwa. To przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności Birczy jako miejsca do życia i pracy.

Zapraszam w imieniu grupy z Birczy i PAFW do zajrzenia na krótką relację z podsumowania projektu.

Dodaj komentarz

Back To Top