Mieszkanie blisko lasu ma wiele zalet.
Jedna z nich jest to, że zrobienie zdjęć lasu wymaga tylko ubrania się stosownie do pory roku i już..można być w lesie.
Jako bonus: zdjęcie dzięcioła wykonane przez Mikołaja lat 10 🙂