29 grudnia 2013r. w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu odbyło się widowisko sceniczne na podstawie baśni H. Ch. Andersena “Dziewczynka z zapałkami”.

Ideą przedstawienia było wspólne działanie wielu młodych, zdolnych artystów. W widowisku wzięli udział: animatorzy i przyjaciele KOM, baletnice ze Studia Tańca Klasycznego “Sofija”, dzieci z grupy rytmiczno – tanecznej i młodzież licealna.

Temu artystycznemu przedsięwzięciu przyświecał również cel charytatywny. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zapałek, zbierane także podczas widowiska, zostały przekazane na fundusz akcji Mam Artystyczne Marzenie wspierający młodych artystów – amatorów i ich twórcze inicjatywy.

[http://www.kom.edu.pl/]