Radio 357, Ikea, Allegro, Fundacja Orange, Jeronimo Martins Polska SA, Purella, Nationale-Nederlanden, PwC oraz dwie lokalne firmy: Agencja Reklamowa Parasol i Galeria Smaku Barbara Federowicz.

„Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” powstał w okresie początkowych przemian demokratycznych po to, aby promować prospołeczne działania firm. To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. W 2022 roku Konkurs będzie obchodził swoje 25-lecie.

Niezmiennie, nieprzerwanie od 25 lat nagradza firmy zaangażowane społecznie. „Dobroczyńca Roku” stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej doświadczonych w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia działania dobroczynne małych i średnich firm.

Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz społeczności lokalnej, przed edukację, kulturę, promocję różnorodności, czy zdrowia, a także pomoc osobom najbardziej potrzebującym, aż po programy wolontariatu pracowniczego i długofalowe zaangażowanie we wspieranie organizacji społecznych.
Laureaci Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane przez nas firmy charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne, nieograniczającym się wyłącznie do przekazywania środków finansowych.

Naszym celem jest nie tylko promowanie i nagradzanie społecznego zaangażowania najwyższej próby, ale również prowadzenie Konkursu w sposób zgodny ze standardami, których wymagamy od innych. Dlatego jako organizatorzy Konkursu, dbamy o to, aby wybór laureatów odbywał się w sposób przejrzysty i bezstronny, dzięki jasnym kryteriom oceny oraz zapobieganiu wystąpienia konfliktu interesów u osób oceniających. W tym celu stworzyliśmy kilkustopniowy proces wyboru najlepszych firm, w który zaangażowani są niezależni eksperci i członkowie Kapituły Konkursu. 

Dodaj komentarz

Back To Top